Invitada a la exposición colectiva
Les Estratègies Fatals Vol. 2 - Mass Media
en el Centre Cívic de la Barceloneta.
Del 16 d'octubre al 14 de novembre. A càrrec de Sent i Crea