TEB és una cooperativa de treball associat, sense ànim de lucre, d’iniciativa social. L’objecte de la cooperativa és procurar la màxima integració social i laboral dels joves i adults amb discapacitat psíquica i prestar-los, d’acord amb les disponibilitats i prioritats que s’estableixin, tots aquells serveis que puguin facilitar-los un major grau d’autonomia, de satisfacció personal i de qualitat de vida possibles.

Amb aquesta finalitat la cooperativa crearà els centres, tallers, establiments, serveis o programes específics que millor s’adeqüin a les necessitats i demandes de la població amb disminució psíquica atesa.

Foto: Javier Almar